НИС обезбеђује поуздану и квалитетну производњу битумена

У циљу производње висококвалитетног битумена и обезбеђења стабилне испоруке овог производа за путарска предузећа у земљи током целе године, компанија НИС је 23. јануара почела редовне годишње радове на прегледу и одржавању Постројења за производњу битумена у Панчеву.

Током радова који ће трајати до 10 фебруара, обавиће се низ технолошких и техничких послова ради довођења опреме и комплетног постројења у поуздано радно стање у складу са пројектованим параметрима.

Захваљујући оптимизацији, посао ће бити урађен за 18 дана, односно, 7 дана пре уобичајеног рока за овакву врсту посла.

Овој оптимизацији претходила је детаљна анализа потребних радова и рационално ангажовањe расположивих ресурса, тако да скраћење рока неће утицати на њихов квалитет , већ ће крајњи резултат бити повећање укупне ефикасности рафинеријске прераде. Овај параметар одразиће се и на повећање оперативне расположивости која се прати кроз Соломон показатеље, међународни стандард за процену ефикасност рафинеријских постројења.

„Вредност ових послова процењује се на око 30 милиона динара. Радови ће се одвијати уз поштовање највиших стандарда заштите на раду и безбедног рада запослених и заштите животне средине“, рекао је Ранко Ристовић, директор Групе постројења 1 у Рафинерији нафте Панчево.

Tоком 2015. године на Постројењу Битумен у панчевачкој рафинерији произведене су рекордне количине битумена за домаће и иностране купце. Радови у оквиру којих ће се током две и по недеље обавити прегледи целокупне процесне опреме, омогућиће још стабилнију производњу битумена током ове године.

НИС производи Евро битумен за путеве који се користи у путној привреди за израду коловоза, као и полимер модификовани битумен намењен градњи саобраћајница које захтевају повећану еластичност, попут ауто путева, изузетно важних и оптерећених деоница путева и аеродромских писти.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. Више на страни nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд