Одржана VI редовна седница Скупштине акционара НИС-а

На VI редовној седници Скупштине акционара НИС-а донета је одлука о расподели добити компаније за 2013. годину, исплати дивиденди, као и утврђивању укупног износа нераспоређене добити компаније.

Одлуком Скупштине акционара, одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС-а у износу од 25 одсто нето добити, што износи 13,08 милијарди динара, односно 80,22 динара по акцији. Право на исплату дивиденди за 2013. годину имају сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VI редовне седнице Скупштине акционара – 20. јун 2014. године.

Осим тога, на VI редовној седници Скупштине акционара, за председника је изабран Александар Антић, министар рударства и енергетике Републике Србије.

На седници Скупштине акционара изабрани су и чланови Одбора директора. На предлог највећег акционара, Гаспромњефта, су именовани:

– Вадим Јаковљев, председник Одбора директора «НИС а.д. Нови Сад», заменик председника Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», први заменик генералног директора Блок «Истраживање и производња» ОАД «Гаспром њефт»;
– Кирил Кравченко, генерални директор «НИС а.д. Нови Сад», члан Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», заменик генералног директора ОАД «Гаспром њефт» за управљање страним активама;
– Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», заменик генералног директора ОАД «Гаспром њефт» за логистику, прераду и промет;
– Александар Бобков, саветник генералног директора ОАД «Гаспром њефт»;
– Александар Крилов, директор Дирекције регионалних продаја ОАД «Гаспром њефт»;
– Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», заменик генералног директора ОАД «Гаспром њефт» за економију и финансије.

За чланове Одбора директора од стране Републике Србије су именовани:

– Никола Мартиновић,
– Горан Кнежевић,
– Даница Драшковић.

Станислав Шекшња и Волфганг Рутеншторфер именовани су за независне чланове Одбора директора.

Скупштина акционара је именовала Ненада Мијаиловића за председника Одбора скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов.

Скупштина акционара усвојила је финансијске извештаје за 2013. годину, консолидоване финансијске извештаје за 2013. годину и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2013. За ревизора финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину изабран је Ernst&Young.

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд