Авио-гориво

Jeднa oд знaчajних дeлaтнoсти НИС-a jeсте снaбдeвaњe вaздухoплoвa aвиo-гoривoм, које компанија производи у Рафинерији нафте Панчево.

nis_piu_avio_gorivo

Квaлитeт млазног горива које производи НИС у склaду je с критeриjумимa мeђунaрoдних и дoмaћих стaндaрдa зa oву врсту aвиo-гoривa. Акредитована лабораторија у склопу објекта Аеросервиса, ради искључиво испитивања авио горива. У лабораторији која је опремљена савременом опремом прате се сви сегменти посла – од пријема горива, преко складиштења до отпреме горива у цистерне које истачу гориво у авионе.

НИС снабдева скоро све авио компаније које слећу на београдски аеродром, а међу највећим купцима су Air Serbia, Aeroflot, Alitalia, Austrian Airlines, Etihad Airways, Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways.

На аеродрому „Никола Тесла“ НИС поседује савремени објекат за складиштење и дистрибуцију авио-горива. Аеросервис НИС-а испуњава строге стандарде у погледу поузданости и брзине снабдевања, о чему сведоче и високе оцене међународног удружења IATA, које контролише све сегменте авио саобраћаја.

У својој понуди, НИС има следеће врсте авио-горива:

 • млазно гориво Јет А-1 који производи Рафинерија нафте Панчево у складу са Defence Standard 91-91/issue no. 7.
 • авио-бензин (Avgas 100LL) из увоза којим снабдева авионе разних компанија, у складу са Defence standard 91-90/issue no.3.

Авиони који слећу на аеродроме „Никола Тесла” у Београду и „Константин Велики” у Нишу, а чије авио-компаније немају потписане уговоре са НИС-ом, могу добити авио-гориво ако њихови пилоти имају кредитне картице компаније ,,World Fuel Services“ или платне картице Master Card, Euro Card, American Express, Visa International.

У секцији ПРОИЗВОДИ:

 •  

  Моторно гориво

 •  

  Уље за ложење

  Енергетска горива за примену у индустрији

 •  

  Компримовани гас

  Ново еколошко гориво

 •  

  Гас у боцама

  ТНГ боце за домаћинство и индустрију

 •  

  Битумен

  Евро и полимер модификовани битумен за путеве

 •  

  Авио горива

  Снабдевање ваздухоплова висококвалитетним горивом

 •  

  Бродско гориво

  Снабдевање пловила евро дизелом врхунског квалитета

 •  

  Уља и мазива

  Уља, мазива и допунскe течности NISOTEC и G-Energy