Битумен

Компанија НИС производи Евро битумен за путеве 50/70, 70/100, 160/220 (дестиловани или оксидирани) и полимер модификовани битумен за путеве PMB 45/80-65.

bitumen

Битумен се производи у рафинерији Панчево, а отпрема се одвија 24 сата дневно, 7 дана у недељи.

Евро битумени за путеве се користе у путној привреди за израду коловоза, као базни битумен за индустријску производњу полимер модификованог битумена и као сировине у индустрији за производњу изолационих материјала и слично. Полимер модификовани битумен за путеве PMB 45/80-65 користи се као везиво у градњи ауто путева, изузетно важних и оптерећених деоница путева , аеродромских писти, где је потребна повећана повратна еластичност.

Све врсте битумена се производе у скаду са европским стандардима квалитета (EN 12591:2009, EN 14023:2010 ) и имају СE сертификат (Сертификат усаглашености контроле фабричке производње са захтевима европске регулативе за грађевинске производе CPR 305/2011/EU).

nis_piu_icon_download Спецификације, сертификати и СЕ ознаке битумена (ZIP)

Своје потребе за снабдевањем битуменом, можете дефинисати попуњавањем Захтева на меморандуму Ваше компаније.
Ваш захтев и пропратну документацију пошаљите на е-mail: pro.bitumen@nis.eu

У секцији ПРОИЗВОДИ:

 •  

  Моторно гориво

 •  

  Уље за ложење

  Енергетска горива за примену у индустрији

 •  

  Компримовани гас

  Ново еколошко гориво

 •  

  Гас у боцама

  ТНГ боце за домаћинство и индустрију

 •  

  Битумен

  Евро и полимер модификовани битумен за путеве

 •  

  Авио горива

  Снабдевање ваздухоплова висококвалитетним горивом

 •  

  Бродско гориво

  Снабдевање пловила евро дизелом врхунског квалитета

 •  

  Уља и мазива

  Уља, мазива и допунскe течности NISOTEC и G-Energy