Гас у боцама

За тржиште Републике Србије, НИС нуди више врста гасних боца у зависности од њихове примене: боце од 2 kg и 3 kg, 5 kg и 10 kg (гас за коришћење у домаћинству) и 35 kg (гас за индустријске потрошаче).

nis_piu_gas_u_bocama

Боце се пуне на четири локације и то у пунионицама: Нови Сад, Чачак, Београду и Ниш. Гас у боцама је смеша пропана и бутана у односу 35% према 65%, специфичне тежине 0,558 kg/l, и одговара квалитету по стандарду SRPS BH2 134.

Нови начин замене ТНГ боца

У складу са новим “Правилником о покретној опреми под притиском”(Сл. гласник РС бр. 30/14) од 01.06.2014.год. на продајним објектима НИС Петрол-а почела је продаја нових ТНГ боца. Наша компанија подржава одлуку Министарства и наставља да води рачуна о безбедности потрошача, корисника боца са ТНГ-ом за домаћинство, строго се придржавајући важећих прописа. Замена старих ТНГ боца дефинисана је Интерним упутством НИС Петрол-а и може се вршити искључиво на следећи начин:

Лого Техничка исправност боце Присутност техничке документације Рок ревизије Замена
НИС и ознака претходника компаније Југопетрол, Нафтагас, НАП, НИС-ТНГ, НИС ГАС, НИС Енергогас исправна да није истекао Замена без доплате
исправна да истекао Замена за услугу ревизије уз доплату 1.000,00 рсд (без пдв-а)
исправна не није истекао Замена без доплате
исправна не истекао Замена за услугу ревизије уз доплату 1.000,00 рсд (без пдв-а)
неисправна да/не истекао / није истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)
Други регистровани дистрибутери у Србији исправна да није истекао Замена само уколико постоји уговор о међусобној сарадњи
исправна да истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)
исправна не није истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)
исправна не истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)
неисправна да / не истекао / није истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)
Нема никакву ознаку или поседује ознаку нафтних компанија из бивше СФРЈ (ИНА, Макпетрол, Енергопетрол) или поседује ознаку власника из других држава исправна да није истекао Замена без доплате
исправна да истекао Замена за услугу ревизије уз доплату 1.000,00 рсд (без пдв-а)
исправна не није истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)
исправна не истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)
неисправна да / не истекао / није истекао Не мењамо (уз ТНГ мора да се купи и нова боца)

У секцији ПРОИЗВОДИ:

 •  

  Моторно гориво

 •  

  Уље за ложење

  Енергетска горива за примену у индустрији

 •  

  Компримовани гас

  Ново еколошко гориво

 •  

  Гас у боцама

  ТНГ боце за домаћинство и индустрију

 •  

  Битумен

  Евро и полимер модификовани битумен за путеве

 •  

  Авио горива

  Снабдевање ваздухоплова висококвалитетним горивом

 •  

  Бродско гориво

  Снабдевање пловила евро дизелом врхунског квалитета

 •  

  Уља и мазива

  Уља, мазива и допунскe течности NISOTEC и G-Energy