Компримовани гас

Компримовани природни гас, било да се продаје као енергент или погонски дериват, сматра се горивом будућности због својих еколошких особина.

cng

КПГ представља сабијени земни гас, односно један од облика у који се земни гас претвара ради лакшег транспорта и чувања. Компримује се на притисак од 220-250 бара. Главни састојак је метан, који у поређењу са осталим дериватима, има најмањи коефицијент емисије CО₂ по јединици ослобођене енергије и као такав доприноси побољшању квалитета ваздуха.

КПГ се производи на НИС-овом постројењу на нафтно-гасном пољу Палић. Поступак компримовања природног гаса под великим притиском и његовог пуњења у специјална возила са батеријским боцама је технички сигуран, захваљујући компресорима произведеним у ту сврху.

Употребљава се као гориво за грејање у индустрији и домаћинству, али и као моторно гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем. Сматра се горивом будућности, како због својих еколошких особина и одличних перформанси које пружа возилима, тако и због економске исплативости. Осим тога, компримовани природни гас омогућава лакши старт и боље перформансе мотора.

НИС Петрол је прва велика мрежа бензинских станица у земљи која је у своју понуду уврстила и компримовани природни гас и на тај начин компанија се још једном потврдила као лидер у иновацијама на тржишту Србије и региона.

За сада се ово гориво продаје на НИС Петрол бензинским станицама „Нови Сад 10“, „Чачак 1“ и „Жарково 1“. НИС наставља са развојем ове делатности, а  у плану је да до краја 2020. године ова врста енергента буде доступна потрошачима  на око 20 локација широм Србије.

 

У секцији ПРОИЗВОДИ:

 •  

  Моторно гориво

 •  

  Уље за ложење

  Енергетска горива за примену у индустрији

 •  

  Компримовани гас

  Ново еколошко гориво

 •  

  Гас у боцама

  ТНГ боце за домаћинство и индустрију

 •  

  Битумен

  Евро и полимер модификовани битумен за путеве

 •  

  Авио горива

  Снабдевање ваздухоплова висококвалитетним горивом

 •  

  Бродско гориво

  Снабдевање пловила евро дизелом врхунског квалитета

 •  

  Уља и мазива

  Уља, мазива и допунскe течности NISOTEC и G-Energy