Лабораторија

Као одговорна компанија, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета и контроле квалитета својих производа.

laboratorija 3

У саставу Научно-технолошког центра НИС Нафтагас д.о.о. Нови Сад, послују лабораторије (Дирекција Лабораторија Downstream и Лабораторија Upstream) која пружају услуге испитивања квалитета током целог процеса производње нафте и рафинеријске прераде.

Процес контроле квалитета започиње испитивањима квалитета сирове нафте на пољима у погонским лабораторијама, затим испитивањима сирове нафте припремљене за рафинеријску прераду, преко испитивања квалитета процесних токова и полупроизвода битних за праћење и контролу рада рафинеријских погона, па све до контроле квалитета финалних рафинеријских производа и издавања Извештаја о испитивању. Извештајем о испитивању се потврђује да је квалитет произведених горива у складу са прописаним квалитетом према захтевима националне регулативе.

Лабораторијска испитивања при финалној контроли квалитета, пре коначне испоруке горива крајњим потрошачима, спроводе се у циљу обезбеђења квалитета горива приликом транспорта од рафинерије до бензинских пумпи и спречавања евентуалне деградације горива при транспорту.

Овим поступцима је загарантован квалитет горива произведених у НИС а.д.Нови Сад.

Дирекција Лабораторија Downstream је акредитована према захтевима стандарда SRPSISOIEC 17025:2006 (Сертификат 01-372, издат од стране Акредитационог тела Србије) и оспособљена за обављање послова у следећем обиму:

Физичка и хемијска испитивања:

 • горива (сирове нафта, Евро БМБ 98, Европремијум БМБ 95 (SRPS EN 228:2010), Евродизел (SRPS EN 590:2010), ТНГ ауто-гас (SRP EN 589:2012), млазно гориво Јет А-1 (ГМ-1), авио-бензин (Avgas 100LL), Уље за ложење ниско сумпорно гориво-специјално NSGS, Уље за ложење средње S, Уље за ложење екстра лако EL);
 • грађевинских производа (Евро битумен за путеве 50/70, 70/100, 160/220; полимер модификовани битумен за путеве PMB 45/80-65);
 • хемикалија и хемијских производа (течног сумпора, катализатора, антифриза, мазива и кочионих течности);
 • узорака животне средине (воде);
 • Узорковање горива (течног нафтног гаса, нафте и течних нафтних производа).

Испитивања се спроводе на више локација у земљи, што обезбеђује покривеност целе територије Србије:

 • За регион централне, јужне и источне Србије-лабораторија у Нишу,
 • За западни и београдски регион-лабораторија у Сурчину,
 • За Војводину-лабораторије у Панчеву и Новом Саду.

Своју оспособљеност и компетентност, лабораторија доказује кроз редовне надзоре које спроводи Акредитационо тело Србије (АТС).

Лабораторије су опремљене најсавременијом лабораторијском опремом и стручним и обученим инжењерским и техничарским кадровима.

Овлашћења државних тела

Део испитивања у Дирекцији Лабораторија Downstream, спроводи се на основу овлашћења издатих од стране државних тела Републике Србије:

 • овлашћење за спровођење оцењивања усаглашености течних горива нафтног порекла (Решење број 312-01-01863/2013-03 Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине).
 • овлашћење за спровођење оцењивања усаглашености течног нафтног гаса (Решење број 312-01-01862/2013-03 Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине).

Своје потребе за услугама Дирекција Лабораторија Downstream, можете дефинисати попуњавањем:
Захтев за услугу узорковања/испитивања нафте и нафтних деривата
Захтев за услугу испитивања уља и техничких течности
Захтев за услугу испитивања отпадних вода
Захтев за оцењивање усаглашености

Ваш захтев пошаљите на е-mail: ntc.laboratorija-rnp@nis.eu
Лабораторија ће Вам у најкраћем року послати понуду.

Анкета задовољства корисника лабораторијских услуга

У секцији УСЛУГЕ:

 •  

  Бензинске станице

  Малопродајне мреже брендова NIS Petrol и Gazprom

 •  

  Картица за гориво

  Брза, лака и сигурна набавка горива и допунског асортимана

 •  

  Лабораторија

  Услуге испитивања нафте и нафтних деривата

 •  

  Cервиси

  Нафтни и технички сервиси

 •  

  Транспорт

  Транспортне услуге трећим лицима

 •  

  Велепродаја

  Продаја и испорука широке палете производа