Сервиси

Компанија НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који у потпуности задовољавају потребе Компаније, и пружају услуге трећим лицима. НИС обавља сервисне делатности преко ћерки компанија „НАФТАГАС-Нафтни сервиси“ и „НАФТАГАС-Технички сервиси“.

nis_piu_naftni_servisi

Захваљујући савременој опреми и искусним кадровима Блок “Сервиси” је изводио радове у многим земљама у иностранству (Египат, Туркменистан, Азербејџан и др.), а тренутно су у току сеизмичка испитивања у Румунији.

 „НАФТАГАС-Нафтни сервиси“обављају следеће сервисне услуге у области истраживања и производње нафте и гаса:

 • геофизичка испитивања – сеизмичкe, гравиметријскe, електромагнетнe и геоелектричнe методе испитивања;
 • израду, опремање и ремонт бушотина на нафту, гас и воду – израду нафтних, гасних и хидротермалних бушотина као и ремонт и опремање истих;
 • спровођење специјалних операција и мерења на бушотинама на нафту, гас и воду –електрокаротажна и хидродинамичка мерења, цементације, стимулације и тестирања;

„НАФТАГАС-Технички сервиси“ прате НИС у свим сегментима пословања, од истраживања нафте, гаса и геотермалне енергије, бушења, сервиса бушотина, прераде нафте и гаса до дистрибуције и продаје. Баве се одржавањем и ремонтом објеката и опреме, изградњом цевовода, инсталацијом технолошких система за нафту и гас, припремним грађевинским радовима за бушење и ремонт бушотина. Технички сервиси покривају подручја машинства, електротехнике, грађевинарства и сертификоване поступке испитивања и контролисања.

Сервиси НИС-а поседују сву неопходну опрему, постројења и транспортна средства, који су неопходни за обављање наведених радова.

Приоритет Сервиса је обезбеђење што вишег квалитета пружених услуга, повећање техничко–технолошке ефикасности и раст упослености у НИС-у и другим компанијама. Циљ је да Сервиси повећају своје присуство у окружењу и на међународном тржишту.

У секцији УСЛУГЕ:

 •  

  Бензинске станице

  Малопродајне мреже брендова NIS Petrol и Gazprom

 •  

  Картица за гориво

  Брза, лака и сигурна набавка горива и допунског асортимана

 •  

  Лабораторија

  Услуге испитивања нафте и нафтних деривата

 •  

  Cервиси

  Нафтни и технички сервиси

 •  

  Транспорт

  Транспортне услуге трећим лицима

 •  

  Велепродаја

  Продаја и испорука широке палете производа