Складиштење

Укупан резервоарски капацитет НИС-а на складиштима и стовариштима износи 200.000 м³. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и изградњи резервоара укупног капацитета од 100.000 м³.

nis_piu_skladistenje

Пријем и отпрема нафтних деривата се врши свим видовима унутрашњег транспорта, друмом, железницом, реком, док се пријем и отпрема ТНГ-а врши друмом и железницом.

Централна складишта деривата нафте НИС-а налазе се у Београду, Нишу, Прахову, Смедереву и Новом Саду, као и стоваришта у Јакову, Чачку и Шапцу. и Елемиру. Осим наведених складишта, НИС по основу закупа користи и складиште Пожега.

За складиштење ТНГ-а НИС располаже складишним простором 31.500 м³ на локацијама Београд, Чачак, Нови Сад, Ниш, Шабац, Зрењанин и Суботица.

Складишта и стоваришта  се налазе на добром стратешком положају, и покривена су веома добром  инфраструктуром што омогућава несметано снабдевање тржишта на свим деловима територије Републике Србије, као и извоз деривата у регион окружења.

Поред складишних капацитета НИС у свом саставу има и пунионице боца у Београду, Чачку, Нишу, Новом Саду и Суботици, капацитета 17.500 тона на годишњем нивоу.