Уље за ложење

Уља за ложење се користе као енергетска горива у индустрији и за енергетске јединице за оне системе где произвођач горионика захтева ову врсту горива.

nis_piu_ulje_za_lozenje

НИС производи следеће врсте уља за ложење:
– Уље за ложење ниско сумпорно гориво-специјално НСГС
– Уље за ложење средње С
– Гасно уље екстра лако EVRO EL

Уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S је мешано остатно и дестилатно гориво које се мора предгревати приликом транспорта, складиштења и употребе, а намењено је за употребу у металургији и за све индустријске погоне где се захтева низак садржај сумпора и за енергетске јединице. Добија се поступком намешавања вакуум остатка, висбрекинг остатака, атмосферског остатка, декантног уља и дизелских компоненти. Потребно га је складиштити у прописано изграђеним и опремљеним танковима. Избегавати складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу изазвати пожар, као и не користити алате који могу произвести искру.

Уље за ложење средње S се користи у индустрији, пољопривреди и за енергетске јединице и то за оне системе где произвођач горионика захтева ово гориво. За транспорт, складиштење и примену овог горива потребно је предгревање. Добија се поступком намешавања вакуум остатка, висбрекинг остатака, атмосферског остатка, декантног уља и дизелских компоненти. Избегавати складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.) На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру. Држати даље од од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.

За транспорт, складиштење и примену горе наведених врста уља за ложење горива потребно је предгревање.

Гасно уље екстра лако EVRO EL је дестилатно гориво намењено је за индустријску употребу, као и за професионалну употребу и за енергетске јединице. Намењено је за пламенике са испаравањем, као и за све пламенике који раде са притиском, без могућности предгревања горива.

Гасно уље екстра лако ЕVRO ЕL је дестилатно енергетско гориво које мора бити обојено постојаном оранж бојом и мора да садржи индикатор. Гасно уље екстра лако ЕVRO ЕL се добија намешавањем дизелских компоненти. У поступку финализације додаје се оранж боја са маркером и по потреби адитиви за побољшање нискотемпературних карактеристика. Избегавати складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.). На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру. Држати даље од од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.

У секцији ПРОИЗВОДИ:

 •  

  Моторно гориво

 •  

  Уље за ложење

  Енергетска горива за примену у индустрији

 •  

  Компримовани гас

  Ново еколошко гориво

 •  

  Гас у боцама

  ТНГ боце за домаћинство и индустрију

 •  

  Битумен

  Евро и полимер модификовани битумен за путеве

 •  

  Авио горива

  Снабдевање ваздухоплова висококвалитетним горивом

 •  

  Бродско гориво

  Снабдевање пловила евро дизелом врхунског квалитета

 •  

  Уља и мазива

  Уља, мазива и допунскe течности NISOTEC и G-Energy