Duboka prerada

Druga faza modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu

Druga faza modernizacije Rafinerije u Pančevu, koja je u toku, pre svega se odnosi na izgradnju „Duboke prerade“, projekta vrednog 300 miliona evra. Izgradnja novog postrojenja za NIS će značiti proizvodnju veće količine najvrednijih naftnih derivata (pre svega dizela), što će uticati i na povećanje prihoda kompanije u oblasti prerade. Takođe, realizacija projekta „Duboka prerada“ će značiti i početak domaće proizvodnje koksa koji se sada uvozi u Srbiju. Količine koksa koje se planiraju za proizvodnju u Pančevu treba da zadovolje potrebe domaćeg tržišta, ali i da omoguće plasman ovog proizvoda van granica Srbije. Time bi NIS, jedan od najvećih izvoznika u Srbiji, nastavio da osvaja regionalna tržišta koja su primarni cilj kompanije kada je reč o izvoznom programu.

Dalja modernizacija Rafinerije u Pančevu donosi i značajne efekte po pitanju zaštite životne sredine. Početkom rada novog postrojenja stiču se uslovi za prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora što je jedna od obaveza Srbije u ovoj oblasti. Takođe, dodatno bi bila smanjena emisija praškastih materija, dok bi bila povećana energetska efikasnost rafinerije. Time se ujedno nastavlja realizacija projekata zaštite životne sredine u domaćoj rafineriji u šta je poslednjih godina uloženo više od 70 miliona evra. Realizacija ovih inicijativa omogućila je da Rafinerija postane prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo IPPC dozvolu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Ovim dokumentom se potvrđuje da je proizvodni proces u Rafineriji u potpunosti usklađen sa najvišim domaćim i evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine.

„NIS posluje na veoma konkurentnom tržištu jugoistočne Evrope, tako da je stalna modernizacija prerađivačkih postrojenja naš prioritet. Završetak Duboke prerade po ekonomskim, tehnološkim i ekološkim parametrima doneće mnogobrojne benefite, koji će omogućiti da naša rafinerija bude ispred mnogih u Evropi.“

Vladimir Gagić
Direktor Bloka Prerada NIS-a