Речник појмова

Бушотина

Производни објекат са припадајућим уређајима и опремом, који је предмет сталног закупа као и закупом регулисана инфраструктура (нпр. приступни пут до бушотине).

БМБ

Безоловни моторни бензин

БДП

Бруто друштвени производ

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд