Речник појмова

Еруптивна бушотина

Вертикална, косо усмерена или хоризонтална бушотина код које се течност (нафта и лежишна вода) и растворени гас производе искључиво енергијом лежишта.

EBITDA

Приход пре обрачунатих камата, пореза на приход и амортизације.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд