Речник појмова

FСС (Fluid Catalitic Cracking)

Постројењe за каталитички крекинг у флуидизованом слоју.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд