Речник појмова

HSE

Опште прихваћена скраћеница од енглеских речи „Health, Safety, Environment“, у нашем језику здравље, сигурност (безбедност), животна средина. Скраћеница која означава активности из области заштите на раду, индустријске безбедности и заштите животне средине. Синоним за скраћеницу HSE у организационим целинама Друштва гласи ИЕБ, ЗНР и З.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд