Речник појмова

Индустријска безбедност

Поддисциплина, која подразумева групу од три бизнис процеса у компанији: заштиту од пожара, безбедност процеса и ванредне ситуације.

Инвеститор

Правно или физичко лице које обавља инвестиције, улаже сопствена кредитна или друга ангажована средства у инвестиционе пројекте.

Емисија

Испуштање и истицање загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или емисије енергије из извора загађивања у животну средину.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд