Речник појмова

Нафтовод

Цевовод за транспорт сирове нафте од отпремне станице, сабирно-отпремне станице или терминала до рафинерије нафте, као и међудржавни систем за транспорт нафте.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд