Речник појмова

Одрживи развој

Развој који задовољава потребе садашњости а да притом не компромитује способност будућих генерација да задовоље своје потребе. Одрживи развој је приступ који има за циљ да избалансира друштвене, економске и еколошке последице нашег деловања сада и у будућности.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд