Речник појмова

ЗР, ИБ и ЗЖС

Безбедност и здравље на раду, индустријска безбедност и заштита животне средине.

Закони о заштити природе

Скуп законских и других нормативно-правних аката који садрже правне норме за регулисање заштите животне средине, коришћења природних ресурса и обезбеђења еколошке безбедности и правног поретка.

Заинтересоване стране

Сва физичка и правна лица, која су заинтересована за пословање Компаније, која имају утицај на резултате пословања Компаније или су под њеним утицајем.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд