Резултати пословања НИС групе за првих 9 месеци 2018. године