Одговорност у пословању

НИС је од 2009. године у реализацију пројеката заштите животне средине у свим пословним сегментима уложио више од 13 милијарди динара

Једно од основних начела одрживог развоја НИС-а је да сви бизнис пројекти истовремено морају имати позитиван утицај како на заједницу у којој Компанија послује, тако и на будуће генерације. У складу са овим опредељењем НИС је од 2009. године у реализацију пројеката заштите животне средине у свим пословним сегментима уложио више од 13 милијарди динара, од чега је у 2019. години инвестирано 534 милиона динара.

Током 2019. године настављено је унапређење заштите животне средине у Рафинерији нафте Панчево. Пре свега, реализовани су пројекти чији је циљ био усаглашавање рада одређеног броја постројења са Директивом 2010/75/EZ о индустријским емисијама и строжијим граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух. У циљу елиминисања негативног утицаја отпадних вода на реципијенте настављено је са пројектима уградње сепаратора на станицама за снабдевање горивом. У области истраживања и производње нафте и гаса применом савремених метода и технологија настављен је одговоран однос према ресурсима и заштитити животне средине а настављене су и активности на санацији историјског загађења. Од 2009. године је санирано земљиште укупне површине 150.612 m2. У жељи да обезбеди успешну будућност нафтног сектора у Србији НИС је у септембру 2019. године отворио савремени Тренинг центар у Елемиру намењен запосленима у сектору производње нафте и гаса. Овај Центар, чији је годишњи капацитет око 150 полазника, један је од најмодернијих у региону и омогућиће да запослени НИС-а и екстерни корисници имају најбоље услове за обуку, што ће допринети не само њиховој стручности, већ и повећању безбедности на раду.

Настављено је са реализацијом програма когенерације којим се гас који се раније спаљивао на бакљи сада користи за производњу електричне и топлотне енергије чиме се, поред економског ефекта, смањују и емисије CO2 у атмосферу. Поред тога, настављено је и са унапређењем HSE културе у Компанији у циљу повећања безбедности запослених, извођача и трећих лица на локацијама НИС-а. На HSE форуму су са пословним партнерима подељене предности програма „Степенице“ који омогућава да се на једноставан начин поделе одговорности и улоге са циљем унапређења безбедности у процесу управљања извођачима.

НИС је наставио и са одговорним односом према својим акционарима и инвеститорима. Тако је у 2019. години, седми пут заредом, НИС акционарима исплатио 25 одсто нето добити из претходне године и на име дивиденде издвојио 6,5 милијарди динара. Тако је од почетка исплате дивиденди у 2013. години акционарима укупно исплаћено преко 54,6 милијарди динара.

Добробит запослених остаје у фокусу НИС-а и непрестано се ради на њиховом професионалном усавршавању. Тако је у 2019. години у обуке и тренинге уложено 257 милиона динара, а разноврсне програме прошло је више од 4.000 запослених. Велика пажња се посвећује здрављу запослених због чега је и у 2019. години настављено са организацијом великог броја превентивних здравствених прегледа, али и бесплатних спортских активности у којима је учествовао сваки трећи запослени НИС-а.

Желећи да допринесе развоју образовања у Србији НИС је наставио са организацијом студентских пракси. Покренут је нови програм под називом „NIS Calling“ који подразумева по 320 сати праксе коју одабрани студенти могу да искористе у периоду од три месеца, у складу са својим обавезама на факултету. Програм је намењен студентима треће, четврте и пете године студија у Србији (мастер или апсолвент), као и држављанима наше земље који студирају у иностранству. Програмом „NIS Calling“ учесницима је омогућено да праксу обаве у готово свим секторима компаније, а ту могућност у 2019. години искористило је 60 одабраних студената. Поред тога, НИС је био ангажован и на повратку домаћих стручњака радно ангажованих у иностранству. На тај начин, Kомпанија жели да допринесе да најбољи домаћи експерти своје каријеру наставе у НИС-у и тиме учествују у даљем развоју наше земље.

НИС и у 2019. години остаје посвећен подршци заједници, развоју младих талената и промоцији научних, образовних и културних манифестација и институција. У различите програме друштвене одговорности уложено је преко 371 милион динара, од чега је 116,5 милиона динара било намењено подршци здравственим установама широм Србије путем програма „Заједници заједно“. Своју одговорност према заједници исказали су и запослени НИС-а, чланови Клуба волонтера, који су осмислили и спровели бројне акције са фокусом на подршку социјално угроженим категоријама, деци и омладини, уређење простора у дечјим болницама, као и заштиту животне средине.