Чиста вода и санитарни услови

NIS ilustracija

Аутор илустрације:

NIS
Марина Милановић

Захваљујући унапређењу технологије рециклирања воде у Рафинерији нафте у Панчеву, за три године сачувамо количине воде које су пропорционалне целом Савском језеру. Константна брига о животној и радној средини један је од наших приоритета и зато улажемо велике напоре како бисмо одговорно и рационално користили водне ресурсе уз стално унапређивање пречишћавања отпадних вода. У те сврхе, наша компанија поседује укупно 350 постројења за пречишћавање.

Како бисмо додатно допринели одговорном коришћењу водних ресусра, чак 79 одсто воде за сопствене потребе користимо из најмање осетљивих ресурса. На тај начин чувамо резерве воде намењене јавном водоснабдевању, прехрамбеној индустрији, као и наводњавању пољопривредних површина. Свесни значаја који пијаћа вода има у данашњем свету, и у наредном периоду одговоран однос према водним ресурсима остаће један од кључних стубова заштите животне средине.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ