Достојанствен рад и економски раст

NIS ilustracija

Аутор илустрације:

NIS
Моника Ланг

Током неколико последњих деценија, фактори успеха и приоритети у пословању великих компанија стално су се мењали, а у 21. веку све је већи фокус на хуманијем приступу и повратку бризи о заједници. У складу са тим, није необично што у савременим бизнис круговима тренутно влада мишљење да је најважнији ресурс сваке компаније – запослени.

Уједињене нације истичу 17 циљева одрживог развоја који представљају кључне елементе за општи напредак и равномернију расподелу природних богатстава. Један од циљева је и право на достојанствен рад и економски раст. У нашој земљи све је више компанија које својим пословањем доприносе остваривању циљева Уједињених нација.

Међу предводницима овог новог таласа налази се и наша компанија, која доприноси остварењу чак 12 од 17 УН циљева, а један од њих је и право на достојанствен рад. Према броју запослених који само у Србији премашује 11.000 људи из више од 10 различитих земаља света, компанија НИС налази се у категорији гиганата не само у својој индустрији, већ и на тржишту земље и региона. Овај податак, међутим, није само предност компаније, већ и њен изазов јер треба ускладити потребе хиљаде запослених различитих генерација, образовних профила…

Да би овај циљ био испуњен, НИС је увео низ активности за развој запослених које су од изузетног значаја у модерном пословању. Поред редовних стручних обука, покренут је и програм у оквиру ког запослени који желе да поделе своје знање имају могућност да едукују колеге у различитим областима, спроводећи читав низ професионалних обука. Такође, компанија је обезбедила и погодности за своје запослене, пре свега када је реч о флексибилним начинима рада. Тако је уведена могућност постепеног повратка за запослене које се враћају са породиљског одсуства, као и за запослене који су користили боловање дуже од годину дана, рад од куће за позиције којима природа посла ово омогућава и други.

Поред тога, креирали смо више програма за младе, желећи да им пружимо могућност да своје прве каријерне кораке направе у једној од највећих енергетских компанија у региону. Тако је покренут програм за студенте под називом „NIS Calling“ који се заснива на 320 сати праксе у компанији коју изабрани кандидати могу да искористе током три месеца и ускладе их са обавезама на факултету. Програм омогућава студентима треће, четврте и пете године студија (мастер или апсолвент), да током различитих сезона у години конкуришу за праксу у НИС-у, у складу са траженим позицијама. Такође, у жељи да привучемо нове младе стручњаке, ове године покренули смо и програм „NIS Energy”, намењен дипломцима и мастер студентима који својим идејама могу да пруже нову енергију компанији, али и да добију шансу да се професионално развијају у једној од највећих домаћих компанија кроз једногодишњи, плаћени програм.

Напори НИС-а да унапреди праксу у области управљања људским ресурсима препознати су и у екстерној јавности. Према истраживању портала Инфостуд, у ком је учествовало преко 10.000 наших суграђана, НИС је најпожељнији послодавац у 2020. години. Истовремено, учесници анкете су навели да код послодаваца највише цене финансијску стабилност, пријатељско радно окружење и фер систем награђивања.

Досадашња признања нам јесу показатељ да смо на добром путу, али то није наше крајње одредиште, већ пре свега мотив и инспирација за даљи развој и унапређење радног окружења и задовољства запослених. Свесни смо промена које се дешавају око нас и тога да и ми треба да се мењамо – да будемо још бољи и да стално ослушкујемо очекивања садашњих и будућих колега. Зато је позитивна промена наше корпоративне културе истинско опредељење и један од кључних стубова трансформације наше компаније.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ