Достојанствен рад и економски раст

Аутор илустрације:

Моника Ланг

Свесни своје одговорности једног од највећих послодаваца у земљи, велику пажњу посвећујемо запосленима који представљају наш најважнији ресурс. Тежимо томе да они буду лидери у областима којима се баве и да могу у потпуности да испуне све захтеве модерног пословања. Само у 2019. години, у сарадњи са екстерним провајдерима, организовали смо 2.180 обука на којима је учествовало више од 4.000 наших запослених. У те сврхе издвојили смо 257 милиона динара.

Према истраживању „Глас Младих” које је спровела глобална студентска организација током 2019. године, наша компанија је један од најпожељнијих послодаваца за младе у Србији. Ово нам је уједно и мотив да наставимо са позитивним променама у области управљања људским ресурсима и додатно унапредимо радно окружење. Радимо на развоју корпоративне културе како бисмо промовисали вредности као што су транспарентност, стручност, иновативност и одговорност запослених.

Такође, тежимо да допринесемо и повратку домаћих стручњака из иностранства у Србију. Због тога реализујемо програм „Повратак у Србију“ чији је циљ да привучемо висококвалификоване професионалце, спремне да своје знање и вештине примене у нашој компанији.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ