HSE

Брига о запосленима и окружењу

Безбедност и здравље на раду и заштита животне средине неизоставан су приоритет НИС групе.

У овој области НИС себи поставља најамбициознији циљ – нула повреда на раду и професионалних обољења и без негативног утицаја на радну и животну средину. Запослени НИС-а, као и сви извођачи, партнери и посетиоци на локацијама НИС-а морају да се придржавају прописаних безбедносних процедура и на тај начин компанија настоји да допринесе развоју културе безбедности на раду у Србији. НИС је такође спреман да са својим партнерима имплементира најбоље светске праксе у овој области. У НИС-у је имплементирано 12 „Златних HSE правила“ којих морају да се придржавају сви запослени, као и остала лица на локацијама НИС-а, у циљу повећања безбедности на раду, а систем HSE (Health, Safety, Environment) део је сваког бизнис-процеса у компанији.

У области безбедности и здравља на раду, стандарди које НИС примењује и постојећа пракса превазилазе постојеће законске обавезе. Победом на државном такмичењу 2019. године, поводом обележавања 28. априла, цветског дана безбедности и здравља на раду, НИС је још једном потврдио посвећеност безбедности и здрављу на раду.

Одлучност да се заштити животна средина у НИС-у се огледа у одрживом коришћењу природних ресурса, идентификацији ризика по животну средину, смањењу утицаја производних активности на ваздух, воду и земљиште, мониторингу стања животне средине, унапређењу постојећих процеса и улагању у еколошке пројекте у складу са VAT принципима (BAT – Best Available Technics). У 2018. години НИС је у пројекте заштите животне средине уложио 320 милиона динара, а њихова реализација извршена је у свим сегментима пословања.

Одговорност у овом сегменту остаће један од основних приоритета и
начела пословања НИС Групе. У НИС-у је 2018. године започет програм „Унапређење HSE културе“ који ће трајати три године кроз пет кључних области (тренинг модула).