Мир, правда и снажне институције

NIS ilustracija Nebojša Cvetković

Аутор илустрације:

NIS
Небојша Цветковић

У сарадњи са пословним партнерима и државним институцијама, наша компанија активно доприноси сузбијању сивог тржишта и унапређењу пословног амбијента у Србији. Такође, од 2009. до 2019. године у буџет Србије уплатили смо готово 12 милијарди евра по основу пореза и других јавних прихода. Свој допринос дали смо и при усвајању низа закона који су домаће прописе ускладили са међународним стандардима.

Активно учествујемо у променама у области маркирања горива и мониторинга квалитета нафтних деривата, јер верујемо да наши потрошачи заслужују само најквалитетније производе, а да сви учесници на тржишту имају право на фер и равноправну конкуренцију.

Верујемо да смо својим напорима допринели постизању заједничког циља, а то је слободно тржиште са јасним правилима за све учеснике. И у наредном периоду остаћемо посвећени конструктивном раду на регулисању пословања у овом сектору не само у Србији, већ на свим тржиштима на којима смо присутни. Истовремено, настојаћемо да своје најбоље пословне праксе поделимо са партнерима, уверени да је унапређење пословне климе најбољи подстицај за даљи развој наше компаније.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ