Дубока прерада

Друга фаза модернизације рафинерије нафте у Панчеву

Друга фаза модернизације Рафинерије у Панчеву, која је у току, пре свега се односи на изградњу „Дубоке прераде“, пројекта вредног 300 милиона евра. Изградња новог постројења за НИС ће значити производњу веће количине највреднијих нафтних деривата (пре свега дизела), што ће утицати и на повећање прихода компаније у области прераде. Такође, реализација пројекта „Дубока прерада“ ће значити и почетак домаће производње кокса који се сада увози у Србију. Количине кокса које се планирају за производњу у Панчеву треба да задовоље потребе домаћег тржишта, али и да омогуће пласман овог производа ван граница Србије. Тиме би НИС, један од највећих извозника у Србији, наставио да осваја регионална тржишта која су примарни циљ компаније када је реч о извозном програму.

Даља модернизација Рафинерије у Панчеву доноси и значајне ефекте по питању заштите животне средине. Почетком рада новог постројења стичу се услови за престанак производње мазута са високим садржајем сумпора што је једна од обавеза Србије у овој области. Такође, додатно би била смањена емисија прашкастих материја, док би била повећана енергетска ефикасност рафинерије. Тиме се уједно наставља реализација пројеката заштите животне средине у домаћој рафинерији у шта је последњих година уложено више од 70 милиона евра. Реализација ових иницијатива омогућила је да Рафинерија постане прво енергетско постројење у Србији које је добило ИППЦ дозволу о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине. Овим документом се потврђује да је производни процес у Рафинерији у потпуности усклађен са највишим домаћим и европским стандардима у области заштите животне средине.

„НИС послује на веома конкурентном тржишту југоисточне Европе, тако да је стална модернизација прерађивачких постројења наш приоритет. Завршетак Дубоке прераде по економским, технолошким и еколошким параметрима донеће многобројне бенефите, који ће омогућити да наша рафинерија буде испред многих у Европи.“

Владимир Гагић
Директор Блока Прерада НИС-а