Резултати Заједници заједно 2019

Као компанија која брине о заједници у којој послује, за протеклих 11 година, кроз програм „Заједници заједно“ уложили смо преко 1 милијарду и 200 хиљада динара у више од 950 пројеката из области спорта, културе, екологије, науке/образовања и здравства, али смо и помагали социјално угроженим групама у локалним заједницама.

Погледајте резултате програма у 2019. години

 • Београд

  1. Клиничко болнички центар Земун

  Набавка девет аспиратора и четири монитора у циљу унапређења неге пацијената у Служби педијатрије и интензивним негама КБЦ Земун.

  5.649.131,20 дин.

  2. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

  Набавка дигиталног ултразвучног колор доплер апарата и радне станице за преглед и обраду слика у циљу унапређења рада службе радиолошке и ултразвучне дијагностике.

  4.630.000,00 дин.

  3. Дом здравља Обреновац

  Набавка савременог ултразвучног апарата за скрининг кукова код новорођене деце.

  3.990.000,00 дин.

  4. Дом здравља Сопот

  Набавка ултразвучног апарата за дијагностику правилног развоја кукова код беба.

  3.990.000,00 дин.

  5. Дом здравља Младеновац

  Набавка хематолошког бројача са CRP-ом и опремање лабораторије за Службу за здравствену заштиту деце и омладине.

  2.713.948,80 дин.

 • Novi Sad

  1. Дом здравља

  Опремање новооснованог градског центра за унапређење репродуктивног здравља набавком гинеколошког стола, дигиталног логопетског сета и опремањем стоматолошког радног места, као и суфинансирање набавке ултразвучног апарата, намештаја за опремање објекта, четири возила за службу патронаже и система за уситњавање и стерилизацију инфективног медицинског отпада.

  15.000.000,00 дин.

 • Ниш

  1. Дом здравља Ниш

  Набавка две савремене стоматолошке столице са комплетном пратећом опремом у циљу пружања квалитетне стоматолошке здравствене услуге деци.

  2.500.000,00 дин.

  2. Завод за здравствену заштиту студената Ниш

  Набавка дијагностичког офталмолошког апарата – Фундус камере у циљу опремања Офталмолошког кабинета и подршке раном и прецизном откривању различитих врста обољења.

  1.515.800,00 дин.

  3. Завод за хитну медицинску помоћ Ниш

  Набавка три ЕКГ апарата и три инхалатора у циљу унапређења функционисања педијатријске службе у ноћним сатима.

  984.200,00 дин.

 • Чачак

  1. Дом здравља Чачак

  Набавка 2 санитетска возила за потребе хитне службе Дома здравља “Чачак” у циљу повећања покривености територије за пружање правовремене услуге корисницима.

  8.000.000,00 дин.

 • Зрењанин

  1. Дом здравља “Др Бошко Вребалов”

  Набавка савремене стоматолошке столице и додатне опреме, транспортног санитетског возила и амбулантног санитетског возила, као и два возила за потребе патронажне службе и лабораторијског фрижидера за складиштење вакцина.

  12.500.000,00 дин.

 • Панчево

  1. Дом здравља Панчево

  Набавка санитетског возила са транспортним инкубатором у циљу правовремене подршке превремено рођеним, новорођеним бебама и одојчади.

  6.057.816,00 дин.

  2. Дом здравља Панчево

  Реконструкција и адаптација просторија на Одељењу дечје и превентивне стоматологије (замена столарије, дотрајалог пода, адаптација тоалета и молерско-фарбарски радови).

  8.942.184,00 дин.

 • Кикинда

  1. Дом здравља Кикинда

  Реконструкција и адаптација дечјег и школског диспанзера (замена столарије, подних облога, адаптација тоалета, молерско-фарбарски радови на унутрашњости, изградња рампи и прилазних тротоара) и набавка возила хитне медицинске помоћи са пратећом медицинском опремом.

  17.000.000,00 дин.

 • Кањижа

  1. Дом здравља Кањижа

  Набавка ултразвучног апарата са три сонде у циљу ултразвучне дијагностике код деце и превентивног деловања.

  5.000.000,00 дин.

 • Novi Bečej

  1. Дом здравља Нови Бечеј

  Грађевински радови на инвестиционом одржавању здравствене станице у насељу Кумане (изградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом, замена постојећих санитарија и подних облога, молерско-фарбарски радови на уређењу унутрашњих зидова, електричарски радови и замена постојеће столарије новом).

  4.000.000,00 дин.

 • Srbobran

  1. Дом здравља др Ђорђе Бастић

  Набавка савременог ултразвучног апарата у циљу олакшања рада Педијатријске службе која обавља прегледе кукова код беба, рада гинекологије при редовном месечном обављању прегледа трудница и правовременог детектовања озбиљних аномалија.

  5.000.000,00 дин.

 • Житиште

  1. Дом здравља Житиште

  Набавка савременог ултразвучног апарата у циљу подизања квалитета здравствене услуге и превентивног деловања.

  4.000.000,00 дин.

 • Пожаревац

  1. Дом здравља Пожаревац

  Набавка два ултразвучна апарата за Дом здравља Пожаревац и огранак Костолац у циљу боље дијагностике и превентивног деловања пре свега код деце и омладине, али и код беба и трудница.

  4.000.000,00 дин.

 • Пландиште

  1. Дом здравља 1. Октобар

  Набавка санитетског возила укупне вредности 4,5 милиона динара у циљу унапређења рада установе и стварања адекватних услова за транспорт пацијената до секундарних и терцијарних установа уз партнерско суфинансирање Привредног друштва „Wind Park Plandište“ д.о.о.

  2.000.000,00 дин.