Родна равноправност

NIS ilustracija Milica Golubovic

Аутор илустрације:

NIS
Милица Голубовић

Ми смо једна од 1.800 компанија у свету које су потписале седам принципа Уједињених нација за оснаживање жена. Верујемо у једнаке шансе за све и за више од 11.000 наших запослених креирамо амбијент у коме свако може у пуној мери да искаже свој потенцијал, без обзира на пол, националну припадност, верско опредељење или било који други статус који може утицати на неправедно прављење разлике између колегиница и колега. Наши запослени долазе из око 20 земаља света и ми ту различитост видимо као шансу за развој и размену најбољих идеја и искустава.

Поред поштовања апсолутне родне равноправности, настојимо да се у нашем радном окружењу безусловно поштују и сва друга људска права загарантована Уставом Републике Србије, међународним уговорима и релевантним законским одредбама. НИС активно настоји да спречи и санкционише свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање према запосленима, кандидатима за запослење, пословним партнерима, добављачима, клијентима и осталим трећим лицима са којима компанија сарађује. У овој области усвојили смо низ афирмативних мера међу којима су слободан дан за колегинице чија деца полазе у први разред основне школе, постепен повратак мајки са породиљског одсуства, доплату накнаде за породиљско одсуство.

Брига о запосленима и поштовање једнакости и надаље ће остати један од стубова даљег развоја наше компаније.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ