Поседујемо широку палету производа и услуга.

Бензинске станице

НИС поседује више од 400 бензинских станица у Србији и земљама региона – Босни и Херцеговини, Румунији и Бугарској.

Картица за гориво

Брза, лака и сигурна набавка горива и допунског асортимана.

Лабораторија

Као друштвено одговорна компанија, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета и контроле квалитета својих производа.

Сервиси

Компанија НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који у потпуности задовољавају потребе Компаније, и пружају услуге трећим лицима.

Транспорт

НИС-ово зависно друштво НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад располаже са великим бројем друмских транспортних средстава и скоро 5000 потенцијалних возача.

REACH и SDS

REACH је европски закон који је ступио на снагу јуна 2007. године и којим се регулише пријављивање, оцена, одобравање и забрана хемикалија.

Квалитет производа

Како би оправдао улогу лидера на тржишту, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета својих производа.

Услуге ускладиштења

НИС а.д. Сектор логистичких услуга пружа услугу складиштне логистике трећим лицима, са обезбеђењем 24/7 и контролом приступа.

GAZPROM бензинске станице

GAZPROM је премијум бренд модерно опремљених бензинских станица које нуде потрошачима врхунско гориво, изузетне услуге и широк избор квалитетних производа.

САЗНАЈ ВИШЕ

NIS Petrol станице

NIS Petrol потрошачима нуди поузданост, доступност, савремене стандарде услуга и гарантовани квалитет нафтних деривата.

САЗНАЈ ВИШЕ

Са нама на путу

Уживајте у бројним погодностима „Са нама на путу“ програма лојалности.

САЗНАЈ ВИШЕ

NISOTEC

NIS Petrol потрошачима нуди поузданост, доступност, савремене стандарде услуга и гарантовани квалитет нафтних деривата.

САЗНАЈ ВИШЕ
Производи и услуге

REACH и SDS

Компанија НИС спроводи све мере које су прописале EU и ЕCHA ради заштите здравља људи и животне средине од ризика који могу настати употребом хемијских произв

САЗНАЈ ВИШЕ